Hiển thị tất cả 10 kết quả

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø10 – DXRG-10

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø12 – DXRG-12

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø16 – DXRG-16

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø20 – DXRG-20

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø25 – DXRG-25

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø30 – DXRG-30

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø6 – DXRG-6

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Dây xoắn ruột gà bọc dây điện Ø8 – DXRG-8

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Đế dán cố định dây rút TM-20, TM-25, TM-30

Dây rút nhựa - Dây xoắn ruột gà - Đế dán

Đế nhựa cố định dây thít, Gối đỡ dây điện HC-0 HC-1 HC-2 HC-4